Posty

Słowo Boże na każdy dzień

Uroczystości ku czci Opatrzności Bożej i św. Stanisława Papczyńskiego

Mariańskie Spotkanie Młodych w Skórcu

Pielgrzymka Świętości Życia Dziecka Poczętego

Pielgrzymka do sanktuarium Świętego Krzyża

Niedzielny kaznodzieja

Niedziela z Owieczką

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

Wspólnota Słowa

Wspólnota Uwielbienia

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Koncert "Ad Mariam Europa"

Msze św. na Górce

Kurs przedmałżeński

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania