XI Tydzień Biblijny

W dniach 5-11 maja będziemy przeżywali XI Tydzień Biblijny pod hasłem: Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego. Tydzień Biblijny otworzy Trzecie Narodowe czytanie Pisma Świętego - w tym roku Ewangelii według św. Jana.