Posty

Niedziela Słowa Bożego

Mariańskie Spotkanie Młodych w Skórcu

Pielgrzymka do sanktuarium Świętego Krzyża

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Uroczystości ku czci Opatrzności Bożej i św. Stanisława Papczyńskiego

Mariańskie Spotkanie Młodych w Skórcu

Pielgrzymka Świętości Życia Dziecka Poczętego

Niedzielny kaznodzieja

Niedziela z Owieczką

Wspólnota Słowa

Koncert "Ad Mariam Europa"

Msze św. na Górce

Kurs przedmałżeński

"Szukamy rodziny zastępczej"