Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.


Kard. Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy świętej  do 29 marca:
- osobom w podeszłym wieku,
- wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),
- dzieciom i młodzieży szkolnej
- dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
- osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 
pracownikom służby zdrowia.
KEP zachęca te osoby do modlitwy oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Link.