Wytyczne na czas epidemii


Od 30 maja zostaje zniesiony limit osób na mszach świętych w kościele.
Od 7 czerwca wracamy do tradycyjnego planu Mszy św.
Prosimy o pamiętanie o zachowaniu bezpiecznych odstępów i o obowiązku noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos


Komentarze