Odnowienie sarkofagu biskupa Stefana Wierzbowskiego

W związku z trwającym rokiem jubileuszowym 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii, powstał pomysł odnowienia i odpowiedniego wyeksponowania sarkofagu wraz z zmumifikowanym ciałem założyciela naszego miasta - biskupa Stefana Wierzbowskiego.
Pierwszy etap tego pomysłu: odnowienie sarkofagu może zostać sfinansowany ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego i zrealizowany do końca 2021 roku. Wniosek o wsparcie tego działania kwotą 77 300 zł otrzymał pierwszą pozytywną opinię. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest opracowanie i uzgodnienie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - programu i kosztorysu działań konserwatorskich, którego szacunkowy koszt wynosi ok. – 10 000 zł.
W celu wyeksponowania sarkofagu planujemy kolejno urządzenie nawy bocznej kościoła „na Górce” jako kaplicy, w której pod szklaną płytą posadzki zostanie umieszczony sarkofag z zmumifikowanym ciałem biskupa, a nad nią Jego portret i tablica nagrobna pochodząca z nieistniejącego od ponad 200 lat kościoła Kalwaryjnego.
Zaczynamy od tego co najbardziej pilne, czyli od częściowej rekonstrukcji oraz pełnej renowacji i konserwacji sarkofagu biskupa Wierzbowskiego.
Pragniemy zachęcić wszystkich, którzy zachcą się włączyć w tę inicjatywę, mającą na celu utrwalenie i właściwą ekspozycję ważnego dla Góry Kalwarii dziedzictwa kulturowego, do ofiarowania dowolnych datków na ten cel, przekazując je na specjalnie utworzone konto bankowe naszej parafii: 53 8003 0003 2001 0000 9653 0003.

Wszystkim darczyńcom z serca błogosławimy i dziękujemy w imieniu Parafii oraz wszystkich mieszkańców Góry Kalwarii.