Posty

Posługa duszpasterska 27 września

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

Pielgrzymka Sokółka - Białystok- Tykocin

Odnowienie sarkofagu biskupa Stefana Wierzbowskiego

Spotkanie autorskie z twórcami "Księgi chrztów parafii Nowa Jerozolima 1668-1700"