Duszpasterze


Księża i bracia marianie posługujący w naszej parafii


 ks. Andrzej Jerominek MIC
 PROBOSZCZ PARAFII
Duszpasterz Wspólnoty Neokatechumenalnej, opiekun kręgu Kościoła Domowego. 


ks. Waldemar Kowalski MIC
WIKARIUSZ PARAFII
Duszpasterz i opiekun Kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kątach. Duszpasterz Skautów Europy, opiekun kręgu Kościoła Domowego, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych.


ks. Rafał Gniazdowski MIC
 PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO
ekonom parafii i klasztoru


 ks. Andrzej Kondraciuk MIC
Kapelan Domu Pomocy Społecznej, opiekun tamtejszej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi Panny, duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym.


ks. Paweł Skonieczny MIC
Prowincjalny Koordynator Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań, duszpasterz Mariańskiej Wspólnoty Młodych, parafialny duszpasterz dzieci i rodzin, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu I. Komunii Św., duszpasterz ministrantów, opiekun kręgu Kościoła Domowego, duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia, duszpasterz Wspólnoty Słowa, katecheta w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, moderator parafialnej strony internetowej.


 Ks. Krzysztof Stąpor
Odpowiedzialny za Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego „Na Górce”, katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Z. Sajny, duszpasterz Wspólnoty Młodzieżowej „Abba” oraz Zespołu Młodzieżowego "Synaj", odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży szkolnej. 


ks. Antoni Skwierczyński MIC
 Współpracownik w duszpasterstwie, duszpasterz Żeńskich Kół Żywego Różańca.


ks. Franciszek Smagorowicz MIC
Moderator postulatu, duszpasterz Męskich Kół Żywego Różańca.

ks. Marcin Komendarek MIC
Rekonwalescent 

br. Mieczysław Urbanowicz MIC
Konserwator domu zakonnego.

Księża i Bracia Marianie posługujący w naszej parafii
przy Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach:


ks. Jan Rokosz MIC
PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO
KUSTOSZ SANKTUARIUM ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

ks. Łukasz Mazurek MIC
 
 ks. Edmund Szaniawski MIC

oraz br. Mariusz Szczypek MIC


W parafii posługuje diakon stały - Piotr Maciejewski.

 Diakon Piotr Maciejewski

Diakon w kościele katolickim może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Głosi wiernym Słowo Boże, może udzielać chrztu, rozdawać Komunię św., asystować i błogosławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. W odróżnieniu od kapłana, nie może odprawiać Mszy świętej i słuchać spowiedzi.

W parafii od 1952 roku posługują siostry Eucharystki, które mieszkają w dwóch domach zakonnych (przy klasztorze marianów oraz na "Olesinku"). Apostolstwo Sióstr:
Katechizacja
Prowadzenie przedszkola
Posługa zakrystianki
Posługa organistki
Prowadzenie scholi "Boże Owieczki" i chóru parafialnego
Prowadzenie Liturgicznej Służby Dziewcząt (Bielanki)

Komentarze