Duszpasterze


Księża i bracia marianie posługujący w parafii


ks. Waldemar Kowalski MIC
 PROBOSZCZ PARAFII
Duszpasterz Skautów Europy, opiekun kręgu Kościoła Domowego, duszpasterz wspólnoty osób związanych z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego.
ks. Paweł Saczuk MIC
WIKARIUSZ PARAFII
Parafialny duszpasterz dzieci i rodzin, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu I. Komunii Św., duszpasterz Neokatechumenatu, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych.
ks. Andrzej Kondraciuk MIC
PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO
Kapelan Domu Pomocy Społecznej, opiekun tamtejszej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi Panny, opiekun kręgu Kościoła Domowego, duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym.

Ks. Kacper Pawlak MIC
Odpowiedzialny za Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego „Na Górce”, katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Z. Sajny, duszpasterz Wspólnoty Młodzieżowej „Abba” oraz Zespołu Młodzieżowego "Synaj", odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży szkolnej, opiekun ministrantów.

Ks. Paweł Śmierzchalski MIC
Duszpasterz i opiekun Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego w Kątach, katecheta w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego.

Ks. Krzysztof Wojcieszak MIC
  Duszpasterz parafii, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu chrztu.

ks. Antoni Skwierczyński MIC
Duszpasterz Żeńskich Kół Żywego Różańca.

ks. Franciszek Smagorowicz MIC
Moderator postulatu, duszpasterz Męskich Kół Żywego Różańca.

ks. Marcin Komendarek MIC
Rekonwalescent 

br. Mieczysław Urbanowicz MIC
Konserwator domu zakonnego.W parafii posługuje diakon stały - Piotr Maciejewski.

W parafii od 1952 roku posługują siostry Eucharystki, które mieszkają w dwóch domach zakonnych (przy klasztorze marianów oraz na "Olesinku"). Apostolstwo Sióstr:
Katechizacja
Prowadzenie przedszkola
Posługa zakrystianki
Posługa organistki
Prowadzenie scholi "Boże Owieczki" i chóru parafialnego
Prowadzenie Liturgicznej Służby Dziewcząt (Bielanki)