Duszpasterze


Księża i bracia marianie posługujący w naszej parafii


 ks. Andrzej Jerominek MIC
 PROBOSZCZ PARAFII
Duszpasterz Wspólnoty Neokatechumenalnej, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych, opiekun kręgu Kościoła Domowego. 


ks. Waldemar Kowalski MIC
WIKARIUSZ PARAFII
Duszpasterz i opiekun Kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kątach. Duszpasterz Skautów Europy, opiekun kręgu Kościoła Domowego.


ks. Rafał Gniazdowski MIC
 PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO
ekonom parafii i klasztoru


 ks. Andrzej Kondraciuk MIC
Kapelan Domu Pomocy Społecznej, opiekun tamtejszej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi Panny, duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym.


ks. Paweł Skonieczny MIC
Prowincjalny Koordynator Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań, duszpasterz Mariańskiej Wspólnoty Młodych, parafialny duszpasterz dzieci i rodzin, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu I. Komunii Św., duszpasterz ministrantów, opiekun kręgu Kościoła Domowego, duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia, duszpasterz Wspólnoty Słowa, katecheta w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, moderator parafialnej strony internetowej.


 Ks. Krzysztof Stąpor
Odpowiedzialny za Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego „Na Górce”, katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Z. Sajny, duszpasterz Wspólnoty Młodzieżowej „Abba” oraz Zespołu Młodzieżowego "Synaj", odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży szkolnej. 


ks. Antoni Skwierczyński MIC
 Współpracownik w duszpasterstwie, duszpasterz Żeńskich Kół Żywego Różańca.


ks. Franciszek Smagorowicz MIC
Moderator postulatu, duszpasterz Męskich Kół Żywego Różańca.

ks. Marcin Komendarek MIC
Rekonwalescent 

br. Mieczysław Urbanowicz MIC
Konserwator domu zakonnego.

Księża i Bracia Marianie posługujący w naszej parafii
przy Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach:


ks. Jan Rokosz MIC
PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO
KUSTOSZ SANKTUARIUM ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

ks. Łukasz Mazurek MIC
 
 ks. Edmund Szaniawski MIC

oraz br. Mariusz Szczypek MIC


W parafii posługuje diakon stały - Piotr Maciejewski.

 Diakon Piotr Maciejewski

Diakon w kościele katolickim może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Głosi wiernym Słowo Boże, może udzielać chrztu, rozdawać Komunię św., asystować i błogosławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. W odróżnieniu od kapłana, nie może odprawiać Mszy świętej i słuchać spowiedzi.

W parafii od 1952 roku posługują siostry Eucharystki, które mieszkają w dwóch domach zakonnych (przy klasztorze marianów oraz na "Olesinku"). Apostolstwo Sióstr:
Katechizacja
Prowadzenie przedszkola
Posługa zakrystianki
Posługa organistki
Prowadzenie scholi "Boże Owieczki" i chóru parafialnego
Prowadzenie Liturgicznej Służby Dziewcząt (Bielanki)

Komentarze