Przygotowanie do bierzmowania


Kandydaci do sakramentu bierzmowania muszą ukończyć kurs przygotowawczy, który dla młodzieży szkolnej prowadzony jest w trybie dwuletnim, a dla kandydatów dorosłych (od 21 roku życia) w ostatnie soboty miesiąca (ok. siedmiu spotkań).

Kurs dla młodzieży szkolnej rozpoczyna się z początkiem października każdego roku. Zapisy do 19 września. Strona internetowa z informacjami dla bierzmowanych.

Kurs dla dorosłych rozpocznie się we  wrześniua, a następne spotkania będą się odbywać w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Zapisy na pierwszym spotkaniu.


Spotkania odbywają się w domu parafialnym przy ul. ks. Sajny 2.

Wymagane dokumenty:

– dla kandydatów ochrzczonych poza naszą parafią: świadectwo chrztu

– formularz z danymi (rozdawany na spotkaniu)

– informacje o świadku bierzmowania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, dla świadków spoza parafii zaświadczenie z własnej parafii o możności pełnienia funkcji świadka bierzmowania (świadkiem  może być osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania!)

Komentarze