Śpiew dla Boga

Zapraszamy do uwielbiania Boga śpiewem.
Próby dziecięcej scholi Boże Owieczki będą odbywać się w środy o godzinie 16.30 i w niedziele o godzinie 11.00.
Próby chóru parafialnego we wtorki i czwartki o godzinie 19.15.