Wirtualna rekonstrukcja Nowej Jerozolimy - Góry Kalwarii

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Muzeum św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach, z inicjatywy kustosza Sanktuarium i dyrektora Muzeum ks. Jana M. Rokosza, odbyło się robocze spotkanie grupy osób na temat wirtualnej rekonstrukcji Nowej Jerozolimy (dzisiaj Góra Kalwaria) z przełomu XVII i XVIII wieku.

W spotykaniu, oprócz księdza kustosza, wzięli udział: ks. dr Jan Kosmowski MIC – znawca historii Góry Kalwarii, architekci Marek Mikulski i Maciej Mikulski, Marcin Niedziółka – kierownik Zespołu ds. Rewitalizacji i inspektor ds. planistycznych przy Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ks. Łukasz Wiśniewski MIC – dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, asystent kustosza br. Mariusz Szczypek MIC oraz Jakub Rącz – specjalista ds. promocji przy Sanktuarium.

Podczas spotkania dyskutowano o założeniach architektonicznych i merytorycznych rekonstrukcji Nowej Jerozolimy z XVII/XVIII wieku. Zapoznano się z planami miasta z XVIII, XIX i XX wieku  zaprezentowanymi przez pana Marcina Niedziółkę i ks. Jana Kosmowskiego. Ponieważ brak jest precyzyjnych planów urbanistycznych z tamtego okresu w czasie spotkania omawiano także najbardziej prawdopodobne hipotezy lokalizacji poszczególnych obiektów sakralnych i świeckich. W dużej mierze powoływano się na opracowania historyczne autorstwa s. dr Małgorzaty Borkowskiej OSB, która przekazała serdeczne pozdrowienia uczestnikom spotkania i radość z podjętej inicjatywy.

Panowie Marek Mikulski i Maciej Mikulski zaprezentowali zebranym gościom szkice koncepcyjne pokazujące możliwy kształt przestrzennej makiety, która mogłaby zostać opracowana. Ustalono procedurę prac merytorycznych i projektowych. Następne spotkanie wyznaczona na 28 lutego w Muzeum na Mariankach.

Zgodnie z przekazami historycznymi na przełomie XVII i XVIII wieku w mieście znajdowało się ok. 35 kaplic i 7 kościołów wybudowanych na wzór Jerozolimy z czasów Chrystusa, zgodnie z planami z końca XVI wieku, opracowanymi przez Holendra Andrychomiusza.
https://papczynski.pl/aktualnosci/wirtualna-rekonstrukcja-nowej-jerozolimy-gory-kalwarii/