Jałmużna wielkopostna


W ramach jałmużny wielkopostnej, podobnie, jak w latach ubiegłych, organizujemy akcję przygotowywania paczek dla dzieci. Przy obrazie Miłosierdzia Bożego znajdują się kartki z imionami dzieci, wiekiem i odpowiednim numerem. Razem z kartką można będzie składać tam paczki do 10 kwietnia.