Adoracja w "Ciemnicy"

Adoracja w tzw. "Ciemnicy" w czwartek w kościele dolnym do godz. 23.00 i w piątek od godz. 7.00.
Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu od końca liturgii Wieczerzy Pańskiej do początku liturgii Męki Pańskiej, w Polsce powszechnie nazywane „ciemnicą”, to tzw. „ołtarz wystawienia”, miejsce adoracji i dziękczynienia Bogu za dar ustanowienia Eucharystii. Więcej.

Komentarze