XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 kwietnia będziemy przeżywali XIII Tydzień Biblijny pod hasłem: Zgromadzeni na jednej Wieczerzy. Tydzień Biblijny otworzy  Narodowe czytanie Pisma Świętego - w tym roku Ewangelii według św. Marka.