Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych

W niedzielę 28 lipca, z okazji przypadającego w dniu 25 lipca wspomnienia św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy.


Św. Krzysztof – olbrzym niosący Chrystusa

Imię „Krzysztof”, a więc „Niosący Chrystusa”, stało się też powodem powstania  legendy. Święty jest w niej przedstawiany jako 4-metrowy olbrzym, który po nawróceniu pokutuje za grzechy, a jednocześnie praktykuje miłość bliźniego, przenosząc bezpiecznie pielgrzymów przez rzekę Jordan. Któregoś dnia nad brzeg rzeki podeszło dziecko. Krzysztof wziął je na ręce i wszedł do wody. Dziecko jednak stawało się coraz cięższe. Święty ledwo doniósł swego pasażera na drugi brzeg. Gdy postawił go na ziemi, powiedział: „Jesteś tak ciężki, że musiałbym nieść na ramionach cały świat, aby poczuć większy ciężar”. Dziecko odpowiedziało:
Krzysztofie, na swoich ramionach dźwigałeś nie tylko cały świat, ale także Tego, który ten świat stworzył. Jam jest Chrystus, twój król, Ten, któremu służysz swoją pracą…
Zauważmy, że św. Krzysztof z legendy był jednocześnie pojazdem i kierowcą, który nawet w trudnych sytuacjach bezpiecznie transportował pasażerów, służąc w ten sposób Panu Jezusowi. Bez wątpienia zatem w duchu Ewangelii realizował to, o co Kościół prosi modlitwami wstawienniczymi w dzień błogosławienia pojazdów.
https://pl.aleteia.org/2017/07/25/czy-warto-swiecic-pojazdy-na-sw-krzysztofa/