XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus”W niedzielę 11 października obchodzić będziemy XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus”. Zgodnie z tradycją w tym dniu przeprowadzamy zbi
órkę do puszek na rzecz wsparcia kształcenia młodzieży.