III Światowy Dzień Ubogich


W niedzielę 17 listopada obchodzimy III Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”. W tym czasie jesteśmy zaproszeni by w szczególny sposób dostrzec potrzeby duchowe i materialne osób ubogich, które żyją czasem obok nas.