Wytyczne na czas epidemii


Od 30 maja zostaje zniesiony limit osób na mszach świętych w kościele.
Od 7 czerwca wracamy do tradycyjnego planu Mszy św.
Prosimy o pamiętanie o zachowaniu bezpiecznych odstępów i o obowiązku noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i no.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii kardynał Kazimierz Nycz odwołuje dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.


Komentarze