Jałmużna wielkopostna

W ramach jałmużny wielkopostnej organizujemy akcję przygotowywania paczek dla dzieci. Przy obrazie Miłosierdzia Bożego znajdują się kartki z imionami dzieci, wiekiem i odpowiednim numerem. Razem z kartką można będzie składać tam paczki do 26 marca.