Adoracja w ciemnicy

Adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy odbędzie się w kościele parafialnym od godz. 10 do godz. 17.00 z zachowaniem limitu 5 osób obecnych w kościele.
Zapraszamy do adoracji on-line z naszego kościoła.