Nabożeństwa majowe

Nabożeństwa majowe będą odprawiane w niedziele o godzinie 17.30, zaś w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. 
W Kątach -  w poniedziałki, środy i piątki po Mszy św. wieczornej.