Obrzęd poświęcenia pokarmów

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświecenia pokarmów.
W czasie wielkanocnego śniadania pobłogosławienia pokarmów dokonamy sami w swoich domach, np. ojciec rodziny odmówi modlitwę, której tekst jest zamieszczony na naszej stronie internetowej lub jest do pobrania w przedsionku kościoła.
Tekst poświęcenia.