Posty

Nabożeństwo Różańcowe

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

Pielgrzymka Sokółka - Białystok- Tykocin

Spotkanie autorskie z twórcami "Księgi chrztów parafii Nowa Jerozolima 1668-1700"