Obrzęd błogosławieństwa pokarmów


Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny  w domu

Obrzęd błogosławieństwa może się odbyć w domu w poranek Wielkanocny, bezpośrednio przed wspólnym śniadaniem.

Wokół stołu gromadzą się wszyscy domownicy w postawie stojacej. Ojciec rodziny lub inny przewodniczący obrzędowi zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

W imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen. 

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.
Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością. 

Prowadzący odczytuje modlitwę nad pokarmami.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek.
Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas tego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim zmartwychwstaniu. 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. 

Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia; pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. 

Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Prowadzący na zakończenie może pokropić pokarmy wodą święconą. 

Tekst do pobrania i wydrukowania - tutaj.Komentarze