Przygotowanie do chrztu


Sakrament chrztu świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

 Wymagane dokumenty:

​– akt urodzenia dziecka (odpis z USC)

– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym

– dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania)

– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).

​Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 10.00 w sali domu parafialnego przy ul. ks. Sajny 2.